บ้าน > ปพลิเคชัน > หนังสือและข้อมูลอ้างอิง
Kinh Thánh APK icon

ดาวน์โหลด Kinh Thánh APK

Current Version: 2

@ _D&J_

1+
Downloads
0.0
0+
Rating
12/26/17
Last updated
4.1 and up+
Android version
App size
Everyone
Content rating
Free
Price

แปลโลกใหม่

"ลอร์ดพระยะโฮวา [יהוה, YHWH] พูดสิ่งนี้: ‘... ดูเถิด! ฉันสร้างสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ อดีตจะไม่ปรากฏในใจและจะไม่ rekindled ในหัวใจ” - อิสยาห์ 65:13, 17; ดู 2 เปโตร 3:13 ด้วย

Today's Deals

More >

คล้ายคลึงกัน

More >

ผู้พัฒนา