Trang chủ > Ứng dụng > Sách và Tài liệu tham khảo
The Bible App NIV APK icon

Tải về The Bible App NIV APK

Current Version: 2.0

@ Holy Bibles

1,000+
Downloads
4.8
82+
Rating
10/05/17
Last updated
4.0.3 and up+
Android version
App size
Rated for 3+
Content rating
Free
Price

Khám phá những gì Phiên bản quốc tế mới của Kinh Thánh có thể dạy cho bạn!

Tải xuống phiên bản quốc tế mới, bản dịch Kinh Thánh hoàn toàn mới và độc đáo!

Đọc phiên bản phổ biến nhất của Kinh Thánh, được dịch sang tiếng Anh hiện đại.

Phiên bản quốc tế mới (NIV) được tạo ra bởi một nhóm học giả dịch Kinh Thánh từ các bản gốc bằng tiếng Do Thái, tiếng Aram và tiếng Hy Lạp.

Dự án được chính thức bắt đầu trong một cuộc họp vào năm 1965. Một nhóm lớn các học giả gặp nhau ở Illinois và bắt đầu dịch cuốn sách Thánh từ các bản thảo có sẵn bằng ngôn ngữ gốc. Mục đích là để tạo ra một Kinh Thánh bằng tiếng Anh đương thời.

Kinh Thánh Phiên Bản Quốc Tế Mới được xuất bản lần đầu vào năm 1973 và nó đã được sửa đổi vào năm 1978 và 1983.

Các bản dịch đã được sửa đổi cẩn thận và trình lên một ủy ban chung, và kiểm tra sự rõ ràng của việc đọc mục sư và các học giả Kinh Thánh.

Mục đích của Phiên bản Quốc tế Mới là mang những độc giả Kinh Thánh hiện đại càng gần với ý nghĩa ban đầu của Thánh Kinh.

Công việc của NIV sẽ không bao giờ hoàn thành vì việc sử dụng tiếng Anh luôn thay đổi. CBT (Ủy ban dịch Kinh Thánh) được tính phí mỗi năm để xem xét và duy trì NIV. Bản cập nhật năm 2011 là bản sửa đổi mới nhất.

Phiên bản quốc tế mới bao gồm 39 cuốn sách trong Cựu Ước (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Thẩm phán, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Biên niên sử, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Châm ngôn, Giáo hội, Bài ca Solomon, Ê-sai, Giê-rê-mi, Lời nói, Ezekiel, Daniel, Ô-sê, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai , Zechariah, Malachi) và 27 sách trong Tân ước (Matthew, Mark, Luke, John, Công-vụ, Rô-ma, Cô-rinh-tô 1 và 2, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-ni, 1 Tê-sa-lô-ni-ca, 2 Tê-sa-lô-ni-ca, 1 Ti-mô-thê, 2 Ti-mô-thê, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation)

Phiên bản quốc tế mới đã trở thành một trong những bản dịch hiện đại phổ biến nhất của Kinh Thánh . Tải xuống ngay và đọc Kinh Thánh trực tuyến!

Nhận xét

4.8
82+ tổng số
5 74
4 5
3 2
2 0
1 1

Today's Deals

More >

Tương tự

More >

Nhà phát triển