Trang chủ Ứng dụng Giáo dục
Tải về Kinh Thánh NIV APK icon

Tải về Tải về Kinh Thánh NIV APK

Niềm vui trong Chúa từ của NIV Kinh Thánh Tải xuống miễn phí với âm thanh tuyệt vời.
500+
Downloads
5.0
1+
Rating
07/05/18
Last updated
4.0+
Android version
26.28 Mb
App size
Everyone
Content rating
Free
Price
Tải về Kinh Thánh NIV. Phiên bản Kinh Thánh mới NIV (Phiên bản quốc tế mới) đã tập hợp Cựu Ước và Tân Ước, tổng cộng 66 cuốn sách. Bao gồm 39 sách Cựu Ước, 27 sách Tân Ước. Tải xuống miễn phí Kinh Thánh NIV được xuất bản vào năm 1978 bởi các học giả hàn lâm và bảo thủ.
Từ năm 2011, những cuốn sách là sự phát triển của xã hội hiện tại, nhưng vẫn là những giáo lý cũ của bản gốc. Thay đổi ngôn ngữ để có một sự hiểu biết tốt hơn. Nó được áp dụng cho xã hội là tốt và truy cập trong tất cả các nhóm.
Bạn có thể tải xuống Tải xuống miễn phí Kinh Thánh NIV trên cửa hàng chơi. Ứng dụng này được hỗ trợ trên Android (hiện tại)

Các sách của Cựu Ước có 39 cuốn sách:
Gn [1] Genesis
Ex [2] Exodus
Lv [3] Leviticus
Nm [4] Số
Dt [5] Phục truyền luật lệ
Js [6] Joshua
Jg * [7] Thẩm phán
Rt [8] Ruth
1 Sm [9] 1 Samuel
2 Sm [10] 2 Samuel
1Kn [11] 1 Kings
2Kn [12] 2 Kings
1Ch [13] 1 Chronicles
2Ch [14] 2 Biên niên sử
Ez [15] Ezra
Nh [16] Nehemiah
Es [17] Esther
Jb [18] Công việc
Ps [19] Thánh vịnh
Pr [20] Tục ngữ
Ec [ 21] Truyền đạo
Sn [22] Bài hát của Solomon
là [23] Ê-sai
Jr [24] Jeremiah
Lm [25] Ca thán
Ek * [26] Ezekiel
Đn [27] Daniel
Hs [28] Ô-sê
Jl [29] Joel
Am [30] Amos
Ob [31] Obadiah
Jn [32] Jonah
Mc [ 33] Micah
Na * [34] Nahum
Hk * [35] Habakkuk
Zp [36] Zephaniah
Hg [37] Haggai
Zc [38] Zechariah
Ml [ 39] Malachi

Các sách của Tân Ước có 27 sách:
Mt [40] Matthew
Mr [41] Mark
L k [42] Luke
Jh [43] John
Ac [44] Công vụ
Rm [45] Gl [48] Galati
Ep [49] Ê-phê-sô
Ph [50] Phi-líp
Cl [51] Cô-lô-se
1Th [52] 1 Tê-sa-lô-ni-ca
2Th [53] 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1Tm [54] 1 Ti-mô-thê
2Tm [55] 2 Ti-mô-thê
Tt [56] Tít
Pl * [57] Philemon
Hb [58] Tiếng Do Thái
Jm [59] James
) 1Pt [60] 1 Peter
2Pt [61] 2 Peter
1Jh [62] 1 John
2Jh [63] 2 John
3Jh [64] 3 John
Jd [65] Jude
Rv [66] Khải huyền
Tải xuống miễn phí Kinh Thánh NIV (Phiên bản quốc tế mới) Thích hợp cho mọi lứa tuổi. Người dùng có thể đọc hoặc tìm hiểu Kinh Thánh trong phiên bản ngoại tuyến. Ứng dụng này sẽ giúp bạn sử dụng, để hiểu từ God God mỗi lần, để sử dụng từ đó để hướng dẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Cách sử dụng Tải xuống miễn phí Kinh Thánh NIV
Truy cập ứng dụng ngay cả khi không được kết nối với Internet (ngoại tuyến). Các ứng dụng được phân loại là một con đường bình thường, có thể sẽ tiếp tục đọc to âm thanh tốt để nghe. Khi kết nối với Internet (trực tuyến).
Người dùng có thể chọn chỉ mục để đọc là Cựu Ước và Tân Ước. Khi bạn muốn dừng lại để đọc, nhấn vào nút âm thanh, Kinh Thánh sẽ tự động dừng lại. Ứng dụng này là miễn phí. Không thương mại.

Tag: sách kinh thánh niv, tải xuống một cuốn kinh thánh, ứng dụng kinh thánh, kinh thánh niv android,
niv âm thanh kinh thánh mp3, tải về kinh thánh niv, tải về miễn phí kinh thánh, kinh thánh miễn phí trực tuyến,
kinh thánh niv cho điện thoại android, lịch sử kinh thánh niv, kinh thánh niv mp3, kinh thánh mp3 tải về miễn phí,
niv mp3 tải về, tải về trực tuyến miễn phí, sách kinh thánh, kinh thánh đọc,
kinh thánh phiên bản, phiên bản kinh thánh tải về miễn phí, ebook kinh thánh niv, âm thanh kinh thánh gateway niv,
niv ebook kinh thánh tải về miễn phí, niv kinh thánh, kinh thánh niv matthew,

Nhận xét

5.0
1+ tổng số
5 1
4 0
3 0
2 0
1 0

Today's Deals

More >

Tương tự

More >

Nhà phát triển

More >

Trending