Trang chủ > Ứng dụng > Mua sắm
Demcard APK icon

Tải về Demcard APK

Current Version: 1.0.1

@ DEMSA GROUP

1+
Downloads
0.0
0+
Rating
06/12/19
Last updated
5.1+
Android version
App size
Everyone
Content rating
Free
Price

Tập đoàn Demsa; mở ra một thế giới đầy những đặc quyền dành cho bạn.

Tập đoàn Demsa; mở ra cánh cửa đến một thế giới đầy những đặc quyền thông qua chương trình khách hàng đặc biệt của nó. .
Với Demcard, Demcard Silver, Demcard Gold, Demcard VIP và Demcard VIPPLUS, một phần chi phí nhất định của khách hàng tư nhân của chúng tôi trong các thương hiệu và cửa hàng của Demsa Group được nạp vào thẻ của bạn và bạn có thể sử dụng số tiền này khi muốn mua sắm.
Có gì mới
Lỗi cố định.

Today's Deals

More >

Tương tự

More >

Nhà phát triển

More >

Trending