Trang chủ > Ứng dụng > Bản đồ và dẫn đường
ZAPAKPP APK icon

Tải về ZAPAKPP APK

Current Version: 1.0

@ viktor vasilev

50+
Downloads
5.0
2+
Rating
04/19/16
Last updated
4.0.3 and up+
Android version
App size
Rated for 3+
Content rating
Free
Price

ZAPAKPP - một cửa hàng phụ tùng trực tuyến để truyền tự động.

Chức năng:

1. Định nghĩa về loại truyền bằng ô tô
2. Tìm kiếm các bộ phận theo bài viết
3. Thông tin về tính khả dụng của các bộ phận
4. Khả năng đặt hàng
5. Lịch sử và khả năng đặt hàng đặt hàng lại
6. Thông báo trạng thái đơn hàng
7. Xem tài khoản cá nhân

Nhận xét

5.0
2+ tổng số
5 2
4 0
3 0
2 0
1 0

Today's Deals

More >

Tương tự

More >

Nhà phát triển