Home Apps Communication
CSKH PCKG APK icon

CSKH PCKG APK

3 for Android 3.2 and up

Đặng Đức Lâm

Customer care program to use electric Power Company in Kien Giang

Package name: com.gmail.lamdangfirebase.pckiengiang

Chương trình nhận tin nhắn từ các Điện lực thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang, các thông tin về chỉ số điện, tiền điện phát sinh hàng tháng, các giao dịch thanh toán tiền điện, lịch ngừng giảm cung cấp điện...
Tra cứu các thông tin về giá điện.
Gọi điện trực tiếp các số điện thoại hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
Tra cứu các thông tin về tiền điện và Lịch ngừng giảm cung cấp điện
What's New
Cập nhật giá điện 22kV

Category: Communication , Similar

Date published: Feb 02, 2018

Current version: 3

Requires android: 3.2

Content rating: Everyone

Similar

Developer