Home Apps Books & Reference
36 Muu Ke Binh Phap Ton Tu APK icon

36 Muu Ke Binh Phap Ton Tu APK

1.1 for Android 2.3 and up and up

TLDEV

Thirty-six design (Tam Tam hexadecimal design or hexadecimal books)

Package name: com.longld.thirtysix.craftiness

Là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách.
What's New
Giao diện đẹp hơn

Category: Books & Reference , Similar

Date published: Jan 15, 2017

Current version: 1.1

Requires android: 2.3 and up

Content rating: na

Free for you

More

Similar

More

Developer