Home Games Strategy Games
Monster Escape APK icon

Monster Escape APK

1.0.15 for Android 2.3 and up and up

Sin Phan

An exciting defense game about monster and magic.

Package name: com.sin.demonescape

As you're a power wizard, using you skills to prevent the monsters in Sin Land using a space hole to reach the Earth.
A power staff which can destroy that hole will be created from collecting enough monster souls. Kill more and more monsters to get the Staff.

Bạn vào vai 1 phù thủy quyền năng, dùng các skill của mình để ngăn chặn lũ quái vật từ vùng đất Sin Land tận dụng lổ hỏng không gian để đến Trái Đất.
Khi thu thập đủ số linh hồn quái vật, bạn sẽ tạo được cây quyền trượng có đủ sức mạnh để phá hủy lổ hỏng đó, ngăn không cho quái vật có cơ hội đi đến Trái Đất nữa.

Category: Strategy Games , Similar

Date published: Mar 13, 2015

Current version: 1.0.15

Requires android: 2.3 and up

Content rating: Teen

Similar

Developer

Reviews

4.9
21 total
5 20
4 1
3 0
2 0
1 0