Nguồn Nước Cửu Long

Last updated: September 2022

Ứng dụng quan trắc nguồn nước vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nguồn nước Cửu Long APK icon

Nguồn nước Cửu Long app

Ứng dụng của hệ thống quan trắc nguồn nước vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long viết để sử dụng cho điện thoại thông minh (Smart phone). Ứng dụng này được viết bằng ngôn ngữ lập trình C# với công nghệ Xamarin và nên tảng Visual Studio .NET chạy trên 2 hệ điều hành làm iOS và Android gồm các chức năng như nhau.
Show more

Nguồn nước Cửu Long APK 2.8 Update

Change some names of items in the flyout menu

Latest version

Updated on
Sep 26, 2022
Version
2.8
Downloads
1064
Requires android
5.0 and up
Get it on
Google Play
Category
Tools
Released on
May 3, 2022
Package name
com.siwrr.wm
Nguồn nước Cửu Long
nguon-nuoc-cuu-long.apkconfig.xxhdpi.apkconfig.es.apkconfig.en.apkconfig.arm64_v8a.apkconfig.armeabi_v7a.apk
download apk   Latest version (21.98 MB)