Home » Apps » Books & Reference » Kinh Phật Cho Người Tại Gia
Kinh Phật Cho Người Tại Gia APK icon

Kinh Phật Cho Người Tại Gia APK

1.0 for Android

Thich Ngo Dung

Kinh Phật Cho Người Tại Gia Screenshot

The description of

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 1.0 APK

Đã từ lâu, hàng thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng quá nhiều vào Phật giáo Trung Quốc, đến độ, phần lớn Tăng Ni và Phật tử Việt Nam suy nghĩ và chấp nhận rằng, các nội dung văn hóa và học thuật của Phật giáo Trung Quốc cũng chính là nội dung và văn hóa học thuật của Phật giáo Việt Nam. Thói quen nhận thức này đã làm cho người Việt Nam mất dần tính tự chủ và sáng tạo trong phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, hành trì và ứng dụng Phật giáo trong bối cảnh văn hóa và xã hội Việt Nam. Trên tinh thần này, Kinh Phật cho người tại gia được soạn dịch.

MỤC LỤC

Lời tựa cho lần tái bản thứ 3

Lời nói đầu

Ý nghĩa và cách thức tụng kinh

A. PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

B. PHẦN CHÁNH KINH

I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC

1. Kinh tiểu sử đức Phật

2. Kinh người áo trắng

3. Kinh mười nghiệp thiện

4. Phật nói kinh tám điều trai giới

5. Kinh nhân quả đạo đức

6. Kinh lời vàng Phật dạy

7. Kinh soi gương nhân cách

8. Kinh phân biệt nghiệp báo

9. Kinh định luật nghiệp

10. Kinh nghiệp tạo sai biệt

11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng

12. Kinh phước thế gian

II. CÁC KINH VỀ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ

13. Kinh thiện sinh

14. Kinh phước đức

15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong

16. Kinh bảy loại vợ

17. Kinh bốn ân lớn

18. Kinh mọi người bình đẳng

19. Kinh không có giai cấp

20. Kinh sống trong hòa hợp

21. Kinh hóa giải tranh cãi

22. Kinh hòa hợp và hòa giải

23. Kinh chuyển luân thánh vương

24. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ

25. Kinh quốc gia cường thịnh

26. Kinh Hiền Nhân

III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ

27. Kinh chuyển pháp luân

28. Kinh mười hai nhân duyên

29. Kinh chánh tri kiến

30. Kinh ba dấu ấn thực tại

31. Kinh thực tập vô ngã

32. Kinh nhận diện vô ngã

33. Kinh chuyển hóa cái tôi

34. Kinh nền tảng đức tin

35. Kinh kiến thức và trí tuệ

36. Kinh thuyết minh và xác minh

37. Kinh bảy điều nên biết

38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước

39. Kinh tham ái là gốc khổ đau

40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn

41. Kinh lời Phật qua các con số

42. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?

IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA

43. Kinh cốt lõi thiền tập

44. Kinh bốn pháp quán niệm

45. Kinh quán niệm hơi thở

46. Kinh các cấp thiền quán

47. Kinh bốn loại hành thiền

48. Kinh ẩn dụ về thành trì

49. Kinh sống trong hiện tại

50. Kinh căn bản tu tập

51. Kinh tu các pháp lành

52. Kinh phát tâm bồ đề

53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm

54. Kinh từ bi và hồi hướng

55. Kinh tám điều giác ngộ

56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

V. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ

57. Kinh Phổ Môn

58. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư

59. Kinh A Di Đà

60. Kinh Sám hối sáu căn

61. Kinh Sám hối hồng danh

62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

63. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

C. PHẦN SÁM NGUYỆN

1. Bát-nhã Tâm kinh

2. Niệm Phật

3. Năm điều quán tưởng

4. Quán chiếu thực tại

5. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây)

a) Sám mười nguyện Phổ Hiền

b) Sám quy mạng

c) Sám quy y

d) Sám quy nguyện 1

đ) Sám tu tập

e) Sám quy nguyện 2

f) Sám nguyện

g) Sám hồng trần

h) Sám tống táng

6. Hồi hướng công đức

7. Lời nguyện cuối

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

D. PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Xuất xứ các bài Kinh và sám nguyện

Phụ Lục 2: Các ngày lễ trong hai truyền thống Phật giáo

Phụ lục 3: Các ngày ăn chay

Phụ lục 4: Sách đồng tác giả

Download Kinh Phật Cho Người Tại Gia APK v1.0. Applications Buddhist scriptures read and listen for lay people.. Kinh Phật Cho Người Tại Gia is posted in Books & Reference category and is developed by Thich Ngo Dung.
The average rating is 4.7 out of 5 stars on our website. You may also leave your review for Kinh Phật Cho Người Tại Gia on our website so that our users may have a good idea about the app. If you want to know more about Kinh Phật Cho Người Tại Gia then you may visit Thich Ngo Dung support center for more information. Average rating of 4.7 is calculated by taking account of ratings by 230 users.

The app was rated:
  • 1 stars by 7 users
  • 2 stars by 2 users
  • 3 stars by 5 users
  • 4 stars by 9 users
  • 5 stars by 207 users

This app is downloaded minimum 10,000 times but the number of downloads might be as high as 50,000. Download Kinh Phật Cho Người Tại Gia APK if you need a free app from the Books & Reference category for your device but you will need Android 3.2 and up version or higher to install this app.
This app was posted on Nov 24, 2015 and is available since then on MI9.COM . The current version is 1.0 and is now downloaded more than 50,000 times from our platform. Download APK and open it using your favorite File manager and install by tapping on the file name.
If the installation does not start then you need to enable unknown sources from your Android settings. Some apps like: Note University Bi - chu dai bi by Vtro Studio, Lịch Việt 2018, Lịch vạn niên - Lich van nien 2018, Vietjack.com - Dạy học miễn phí cho người Việt .

Category: Books & Reference

Date published: Nov 24, 2015

Current version: 1.0

Get it on: Get Kinh Phật Cho Người Tại Gia for Free on Google Play

Requires android: 3.2 and up

Content rating: Rated for 3+

Similar

Developer

Reviews

4.7
230 total
5 207
4 9
3 5
2 2
1 7