Home Apps Books & Reference
Kinh Thánh APK icon

Kinh Thánh APK

2 for Android 4.1 and up and up

_D&J_

New World Translation

Package name: org.qtproject.example.gumDev_Bibliya_Vietnamese

“Chúa Tối Thượng Giê-hô-va [יהוה, YHWH] phán như vầy: ‘... Kìa! Ta tạo dựng trời mới và đất mới; những điều trước kia sẽ không được gợi lên trong trí, cũng không được khơi lại trong lòng’”. — Ê-sai 65:13, 17; cũng xem 2 Phi-e-rơ 3:13.

Category: Books & Reference , Similar

Date published: Dec 26, 2017

Current version: 2

Requires android: 4.1 and up

Content rating: Everyone

Free for you

More

Similar

More

Developer