Home Apps Education
Lịch thi T32 APK icon

Lịch thi T32 APK

1.0 for Android 4.0.3 and up and up

HTT co. services

Xem lịch thi kết thúc học phần Học viện Cảnh sát nhân dân

Package name: vn.edu.hvcsnd.lichthi.t32lichthi

- Xem lịch thi kết thúc học phần
- Lịch thi có thể hiện thị nếu Học viện đã có kế hoạch
- Xem lịch thi cho cả học kỳ
What's New
Giúp sinh viên xem lịch thi của lớp mình

Category: Education , Similar

Date published: Feb 23, 2017

Current version: 1.0

Requires android: 4.0.3 and up

Content rating:

Developer