Ứng dụng Android truy cập sớm

Để giúp các nhà phát triển trong giai đoạn đầu phát triển, Early Access cung cấp một chương trình giới thiệu cho các ứng dụng mới được chọn đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi ra mắt.

Đối với các nhà phát triển ở chế độ trước khi ra mắt, điều này cung cấp phản hồi trung thực, riêng tư từ người dùng tham gia để giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng trước khi phát hành chúng cho đối tượng rộng hơn.Ứng dụng này đang được phát triển. Phiên bản thử nghiệm có thể không ổn định.