Trò chơi Android truy cập sớm

Để giúp các nhà phát triển trong giai đoạn đầu phát triển, Early Access cung cấp một chương trình giới thiệu cho các trò chơi mới được chọn đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi ra mắt.

Đối với các nhà phát triển ở chế độ trước khi ra mắt, điều này cung cấp phản hồi trung thực, riêng tư từ người dùng tham gia để giúp cải thiện hiệu suất trò chơi trước khi phát hành chúng cho đối tượng rộng hơn.Trò chơi này đang được phát triển. Phiên bản thử nghiệm có thể không ổn định.